Hos os bliver du tilknyttet en fast læge efter ønske samt en fast sygeplejerske.

Sygeplejerskerne hos os er erfarne og veluddannede og varetager en række opgaver i tæt samarbejde med lægerne.

Vi har som regel 2-3 uddannelseslæger i klinikken, som har egne konsultationer i tæt samarbejde med de faste læger.

Har du kroniske sygdomme eller får megen medicin, følger vi systematisk op med passende antal årlige konsultationer.

Hvis du har spørgsmål, så skriv endelig til os via e-konsultation.

Vanedannende medicin: Vi fører skarp kontrol med udskrivelsen af dette. Recepter på disse lægemidler kræver fremmøde i klinikken, hvor det altid sikres, at behandlingsplanen følges og man som patient identificerer sig sikkert.

Vi har 3 lægestuderende ansat, som enkelte dage hjælper til med forskellige opgaver, fx. blodprøvetagninger, EKG og meget andet.

Blodprøver:
Enhver blodprøve skal være planlagt eller ordineret af en behandler, dvs en læge eller en sygeplejerske. Som patient kan man altså ikke på eget initiativ selv bestille en blodprøve.

Blodprøver bestilt af sygehus kan også tages hos os, fraset enkelte specielle analyser. Spørg sygehuset, om det kan tages hos egen læge eller ring til os, så kan vi ofte se det.

Der kan bestilles tid via “Selvbetjening”.

Tidsbestilling:
Du kan bestille tid via “Selvbetjening” til konsultation ved læger, uddannelses læger, sygeplejersker og i udvalgte tilfælde ved laboranten, hvis der skal tages “blodprøver efter aftale med læge”
Du kan også ringe og bestille tid.

Attester:
Kontakt venligst receptionen for tidsbestilling til attester. Vi beder dig have attesten ved hånden, når du bestiller tid, da der afsættes tid efter hvilken type attest der er tale om, samt lægen skal kunne forberede sig på attesten.

Hvis du har feber og/eller tegn på luftvejsinfektion, må du ikke selv booke tid via “selvbetjening” eller møde uanmeldt op i Lægehuset. Du skal i stedet ringe til os for råd og vejledning.

Videokonsultation afvikles via Min Læge app eller vis SMS-videoløsning. Tidspunkt for video skal aftales med klinikken. Hvis du bestiller tid elektronisk til konsultation og ønsker det som video, da skal du anføre “Video” i emnefeltet.

Medicinbestilling:
Genbestilling af medicin, som du er i fast behandling med foretages let via “Selvbetjening” på vores hjemmeside eller via Min Læge app.
Medicin, man ikke er i fast behandling med eller som ikke fremgår af fælles medicinkort (FMK), skal altid aftales med lægen.

E-konsultation:
Kan bruges til korte, konkrete spørgsmål af enhver art og besvares indenfor højst 5 hverdage, men ofte hurtigere. Også svar på prøver samt opfølgninger kan varetages vie e-konsultationer.